Hur länge löper en blandrashund?

Hur länge löper en blandrashund? illustration

Blandrashundar blir allt mer populära på grund av deras unika utseenden och ofta robusta hälsa. Men en vanlig fråga som många blivande hundägare ställer sig är hur länge deras blandrashund kommer att löpa. Denna artikel försöker svara på denna fråga samt ge en översikt av löpperiodens olika faser och vad man ska vara uppmärksam på. … Läs mer